ANBI
Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling *pagina in onderhoud*

We hopen binnenkort de ANBI status te verkrijgen. 

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.

Belastingvoordeel

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI's).

Schenk- en erfbelasting

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI's is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Een ANBI moet op een internet site de volgende gegevens publiceren:

• de naam van de instelling: Zie onderstaand.

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.

• het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer. Zie onderstaand.
• de contactgegevens van de instelling
• een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
• de hoofdlijnen van het beleidsplan
• de namen en functies van de bestuurders
• het beloningsbeleid: Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Zie onderstaand.
• een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
• een financiële verantwoording

Algemene gegevens

Rechtsvorm: Stichting Book-Inn

Bezoekadres: Dalkruid 3, 3892AP Zeewolde

Website: www.Book-Inn.nl

Mailadres: info@book-inn.nl

kvk: 39080033

BTW: NL8108.54.399.B.01.

Bestuur

Het bestuur van de Book-Inn wordt gevormd door leden uit de verschillende kerkgenootschappen in Zeewolde. Elk lid wordt voor een periode van tenminste 3 jaar aangesteld en kan herkozen worden. Vrijwilligers en bestuur zijn niet in dienst en ontvangen geen vaste vergoeding voor hun werkzaamheden.

Voorzitter: Sjaak Verstraten

Tweede voorzitter: Ria Dijkstra

Penningmeester: Arjan Bruinekool

Secretaris: Antoinette van Laar

Algemeen lid: Janet Versprille

Hermien Morrison

Johan Hilboesen

Dagelijks bestuur: Ria Dijkstra en Carmen van der Kaaden

Lees verder onder: Ledengedeelte