Bijbelstudie
voor groepsgesprekken of privé

Bijbelstudie

We weten allemaal dat Mediteren en de bijbel bestuderen ons helpt in ons dagelijks geloofsleven. Maar hoe doe je dat? Bijbelstudie boeken zijn er voor groepen, kringen en voor privé gebruik, om samen of alleen het Woord te bestuderen. Je kunt een Bijbelboek dieper bestuderen, een thema zoeken of een persoon volgen in de bijbel. Er is een grote verscheidenheid in Bijbel studieboeken voor Gereformeerd, Vrijgemaakt, Hervormd, Evangelisch of Reformatorisch. Soms zelfs met een DVD of extra materiaal online. 

In de winkel vindt u een heel aantal studieboeken maar we bestellen graag voor u als een beok niet op voorraad is. In de winkel ligt een folder met meer informatie voor u klaar. Onderstaand een kleine selectie:

LUISTEROEFENINGEN

Wie de schriften wil verstaan, moet leren luisteren. Dat is de insteek van de serie luisteroefeningen.

Luisteroefeningen Romeinen:

Auteur: W.M. den Hertog
€9.90

Inspirerend deel in de serie Luisteroefeningen. Zo rond het jaar 56 schrijft Paulus een brief aan de christenen in Rome. Hij is dan al vele jaren apostel na zijn ontmoeting met de opgestane Christus. Sinds die tijd leeft Paulus uit de enorme kracht die het evangelie hem geeft. Die kracht wil hij ook de christenen in Rome in een helder betoog onder de aandacht brengen. Bijna tweeduizend jaar later spreekt hij vanuit zijn brief nog tot ons en vertelt hij ons ook waar die kracht te vinden is. In acht Bijbelstudies wil de auteur deze boodschap van Paulus dicht bij het hart van de lezer brengen. 

Ook in deze serie: o.a. Aartsvaders, Numeri, Elisa, Psalmen, Prediker, Jesaja, Romeinen, Fillipenzen

LUISTEREND LEVEN

Auteur: A. Romkes
€9,99

Deze serie sluit aan bij de Apostolische Geloofsbelijdenis. 

Matteüs was een van de twaalf leerlingen die Jezus Christus uitkoos om Hem op zijn tochten te vergezellen en later het goede nieuws van de komst van het rijk van God door te geven. Het laatste heeft hij onder andere gedaan door de kern van het optreden van de Here Jezus, zijn woorden en daden, vast te leggen in een evangelieboek. Hij laat daarin zien hoe we kind aan huis bij God mogen zijn, doordat Jezus de poorten van zijn rijk voor ons opent. Wie in vertrouwen achter Hem aangaat, komt thuis bij God de Vader. Een twaalftal gedeelten uit het evangelie naar Matteüs wordt in dit boek toegelicht voor persoonlijke meditatie en gezamenlijke bijbelstudie. Als een uitnodiging om met Matteüs mee te gaan, achter Jezus aan.

Ook in deze serie:

o.a. Genesis, Rechters, Psalmen, Daniel, Romeinen, Openbaring, Ezechiel, 1 Petrus. 

HENK STOORVOGEL 
€9,99

In 'Onderweg met Ruth', het nieuwe boek van Henk Stoorvogel, staan twintig Bijbelstudies over het leven van Ruth. Het boek is geschikt voor persoonlijke verdieping en kan daarnaast uitstekend dienen als Bijbelstudie materiaal voor gespreksgroepen. Elk hoofdstuk bevat een gespreksvraag en een kort gebed ter afsluiting. Als geen andere schrijver weet Henk Stoorvogel de Bijbelse boodschap dicht bij de lezer te brengen: alsof je er zelf bij bent! 

Ook in deze serie:

Onderweg met Jozef, Mozes, Jozua, Simson, Petrus en de Samaritanen. 

Serie 12 artikelen

Auteur: Kees Kant
€8.99

Vanuit de goede gronden van de Schrift en de geloofstraditie beantwoorden de bijbelstudieboeken in de serie 12 artikelen actuele thema's. 

12 artikelen over Israel:

Op weg naar het 70-jarig jubileum van de staat Israël verschijnt 'Israël' ook als thema op het theologische toneel. In beknopte bijdragen denken christelijke theologen na over twaalf diverse onderwerpen die met Israël te maken heb ben. De bijdragen nodigen uit tot doordenking en bespreking. De gespreksvragen aan het eind van elke bijdrage dienen als opstap en handvat.

Ook in deze serie: 12 artikelen over; Bidden, over de heilige Geest, over Jezus, over God

Catechese 10/11 jarigen

Handleidingen op www.metdebijbelaandeslag.nl

Auteur: Jelle Nutma
€13,95

Een nieuwe basiscatechese methode voor 10/11 jarigen. Deze jonge tieners zijn zeer leergierig en gaan nog enthousiast op zoek naar nieuwe kennis. Ds. Jelle Nutma ontwikkelde voor deze jongeren een aansprekende catechesemethode. Met de Bijbel aan de slag biedt de mogelijkheid om in twee jaar tijd alle boeken van het Oude en Nieuwe Testament te behandelen. Een methode vol basiskennis van de Bijbelboeken en de belangrijke personen met daarnaast veel interessante weetjes over de Bijbelse tijd, praktische opdrachten en leuke leerelementen.
De vormgeving is kleurrijk en de illustraties van Alexander ten Berge maken het werkboek extra aantrekkelijk. In december 2012 verschijnt het tweede deel met 25 lessen over het Nieuwe Testament.
Ontwikkeld voor Christelijk Gerefomeerde kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken en Gerformeerde Kerken (Vrijgemaakt). Ook zeer geschikt voor diverse PKN-gemeenten.
Uitgegeven i.s.m. CGJO.

Auteur: Beth Moore

 
Werkboeken €24,95

Handleiding met toegang tot online studies €29,95

Dit boek gaat over het leven van Jezus Christus. Heb jij ook het verlangen om steeds meer over Gods Zoon te weten te komen? Meditatie en gebed helpen je om je relatie met Hem te verdiepen.
Ontmoet Jezus is een bijzonder dagboek waarin je 90 dagen op ontdekkingsreis gaat met Jezus. Beth Moore spoort je aan om iedere dag net als Maria te gaan zitten aan de voeten van Jezus, en om Hem steeds beter te leren kennen. Dat is immers de meest waardevolle tijdsbesteding die er is! 

Ook verkrijgbaar:

Boven jezelf uit, God op Zijn woord vertrouwen, Kinderen van het licht, Jacobus, David, Jouw hart-Gods huis, Leven in vrijheid.