De Fundamentele betekenis van de opstanding

"Wanneer Hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door Zijn hand voortgang hebben", zo schrijft Jesaja in hoofdstuk 53:10 met betrekking tot de Knecht des HEREN. Hier wordt in het Oude Testament het grote belang van de opstanding al omschreven; immers: Het voornemen van God zou door Zijn hand voortgang vinden.De fundamentele betekenis van de opstanding wordt in 1 Korintiërs 15 uitgebreid belicht. Het is dan ook dit hoofdstuk dat in dit boekje centraal staat. Paulus benadrukt in dit bekende bijbelgedeelte dat de opstanding een onmisbaar onderdeel is van het evangelie. Ja, de dood en opstanding van de Here Jezus vormen daarvan het fundament. Daarop is niet alleen ons persoonlijke geloof gebaseerd, maar ook de verdere uitvoering van Gods heilsplan. Met vragen om persoonlijk of groepsgewijs verder over na te denken.

5,50 €