Dubbele kaart gecondoleerd met tekst

En dat mij Uw goedertierenheden overkomen, o HEERE!

Uw heil, naar Uw toezegging.

Psalm 119:41

2,50 €