Dubbele kaart ter nagedachtenis met tekst

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal.

Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 121:1,2

2,50 €