Een zevenvoudig geschenk - Wilkin vd Kamp

Laat je meevoeren naar de zeven momenten
waarop het bloed van Jezus vloeide,
waardoor de zeven wonderen van het kruis
in jouw leven kunnen plaatsvinden.
Op aangrijpende wijze neemt Wilkin je mee om te ontdekken wat de zeven wonderen van het kruis voor jou betekenen. Zoals de Hogepriester op Grote Verzoendag opdracht kreeg zeven keer het bloed van het offerdier te sprenkelen op de aarde, zo doordrenkte tweeduizend jaar geleden ook het bloed van Jezus precies zeven maal de aarde.
Zie hoe Jezus op een volmaakte wijze zijn leven voor jou heeft gegeven, zodat de zeven wonderen van het kruis ook in jouw leven kunnen plaatsvinden. Het is Gods verlangen dat jij het zevenvoudige geschenk van het kruis aanneemt. Want 'in Christus' wacht een heel nieuw leven op jou!

9,95 €