Goede Vrijdag - de dag dat de revolutie begon

De dag dat de revolutie begon
Waarom stierf Jezus? Tom Wright betoogt in dit nieuwe boek dat we met elkaar
het revolutionaire karakter van het kruis zijn kwijtgeraakt. Veel christenen
denken dat het er bij de dood van Jezus om draait dat 'God mij redt van mijn
zonden, zodat ik in de hemel kom'. Maar de schrijvers van het Nieuwe Testament hadden het over iets veel groters, iets veel explosievers. Iets dat
mensenlevens hier en nu verandert. Paulus en de andere apostelen nodigen ons uit deelnemer te worden in een revolutionaire beweging die begon op een goede vrijdag op een heuvel vlak buiten Jeruzalem.
Over Tom Wright: Hij is de vruchtbaarste Bijbelgeleerde van deze generatie.
Sommigen noemen hem de belangrijkste apologeet sinds C.S. Lewis. (Christianity Today)
N.T. (Tom) Wright (1948) is nieuwtestamenticus. Hij was van 2003-2010 bisschop van Durham in de Church of England. Momenteel is hij hoogleraar aan de Universiteit van St.Andrews (Schotland).

24,95 €