Kruistocht

Het leven van koning Jezus
In dit nieuwe boek behandelt de auteur in zijn eigen, aansprekende
stijl het verhaal van het leven van Jezus Christus. Hij laat daarbij niet
alleen de weg naar eeuwig leven zien, maar ook de geschiedenis en het doel van onze wereld.
Het verhaal van Jezus is in de loop van de geschiedenis al op honderden
verschillende manieren verteld. Moet daar nog wel iets aan toegevoegd worden?
Keller schrijft in zijn inleiding hierover:
In deze schijnbaar eindeloze stroom van woorden en ideeën over
Jezus leg ik nu voorzichtig ook dit boek. Het is een uitvoerige overdenking van
het historische christelijke uitgangspunt dat het leven, de dood en de
opstanding van Jezus het centrale gebeuren in de geschiedenis van mens en
kosmos vormen en tegelijk het voornaamste ordeningsprincipe van ons eigen
leven. Anders gezegd: het helderste inzicht in het verhaal over de wereld
- en hoe wij daarin passen - krijg je door het verhaal over Jezus
rechtstreeks en nauwkeurig in het oog te vatten. Mijn streven is hier om aan
zijn woorden en daden te laten zien hoe prachtig zijn leven zin geeft aan het
onze.
Net als in zijn andere aansprekende boeken spreekt Keller zowel de
zoekers als de gelovigen aan. Hij geeft in Koningskruis een nieuw perspectief
op het leven van Jezus Christus in een verhaal dat elke lezer zal
bijblijven.

21,00 €