Liefgehad tot het einde - deel 5

Dit boek bevat 49 overdenkingen die betrekking hebben op het lijden en sterven
van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken
elke dag een moment stil te staan bij Christus' bitter lijden en sterven én de
noodzaak daarvan. Maar ook hoe Hij de Zijnen heeft liefgehad tot het einde toe!
Uit de vele nagelaten werken van dr. H.F. Kohlbrugge is een selectie gemaakt. 

9,95 €