Vuur dat nooit dooft

Gender, seksualiteit en theologie in gesprek

Ik ga deze maandag opnieuw bestellen, wat een mooi boek!! Interesse? Laat een berichtje achter in de winkel of bestel via de website: €24,99
Wat bied je als kerk aan mensen die vastlopen in geloof en seksualiteit, worstelen met vragen rond gender en identiteit? Weinig ontdekten de auteurs in hun praktijk. Vooral veel verlegenheid, schaamte, en regels over wat wel en niet mag, dat zal niemand verbazen. Trouw 6 juli
Vuur dat nooit dooft, naar Hooglied 8:6-7, is een prachtige titel voor een studie over gender, seksualiteit en theologie. Het boek zelf is ook prachtig, en wel om minstens drie redenen. Allereerst vanwege de uitstekende oriëntatie die het biedt op wat er rond dit thema zoal aan de orde is. De auteurs zetten overzichtelijk op een rij wat er de laatste decennia bekend is geworden over genderdifferentiatie en de diversiteit aan seksuele oriëntaties. Ze maken gebruik van diverse up-to-date handboeken en vertalen veel vakkennis door naar een breed publiek. Haarfijn leggen ze uit wat er zoal schuilgaat achter de letters die we vaak zo ingewikkeld vinden om achter elkaar uit te spreken: LHBTIQ. Ook gaan ze na hoe er recent in met name de Engelse theologie op gender gereflecteerd is.In de tweede plaats is het boek prijzenswaardig om de onbevangenheid van de auteurs. Niet dat ze naïef zijn - ze zijn zich juist zeer bewust van allerlei subtiele en minder subtiele vormen van misbruik en misvorming die op dit terrein op de loer liggen. Maar in plaats van om die reden een angstige of krampachtige toon aan te slaan, tonen ze juist een verfrissende openheid. Als het bijvoorbeeld gaat over de verschillende vormen van genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie, leggen ze niet alleen uit hoe die termen zich tot elkaar verhouden, maar geven ze ook nuchtere informatie over de varianten die zich binnen elk daarvan voordoen. lees verder: https://www.nd.nl/cultuur/boeken/1132203/ook-wie-nauwelijks-met-seks-bezig-is-kan-prima-volwaardig-mens-

24,99 €