Vrienden van de Book-Inn 

Dankzij uw gift is het mogelijk de christelijke boekwinkel in Zeewolde te behouden!

Geven aan de Book-Inn

De Book-Inn heeft u nodig om naast de omzet die we in de winkel draaien, een bedrag bij elkaar te brengen waar we onze kosten van kunnen betalen. Onze droom om een plek in Zeewolde aan te kunnen bieden waar men altijd terecht kan voor een kopje koffie of thee en een luisterend oor, kan hierdoor blijven bestaan. 

Wilt u meewerken aan de missie en doelstelling van de Book-Inn en ons helpen in Zeewolde een plek te behouden? Steun ons dan financieel.

Kijkt u voor meer informatie over onze doelstellingen op deze pagina. 

Sinds kort heeft de Book-Inn ANBI status. Wie aan een ANBI-instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. 

U kunt een gift overmaken o.v.v. Gift Book-Inn naar Regiobank: NL83RBRB0706312090

Het ANBI nummer/ RSIN nr dat u nodig heeft bij uw belastingopgave is: 810854399

of u kunt gebruik maken van onderstaande mogelijkheden:


Periodieke giften en gewone giften - wat is het verschil? klik hier

ERVEN EN BELASTING

Als iemand iets erft als erfgenaam of legataris, wordt daarover belasting geheven. Dit heet erfbelasting. Maar goede doelen met ANBI-status hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling. Indien u dus (een deel van) de erfenis aan de Book-Inn schenkt, kunnen we uw gift 100% inzetten voor onze doelstelling. Kijk voor meer informatie en een verklaring van erfrecht op https://anbi.nl/verklaring-van-erfrecht/

Erven volgens een testament

In een testament staat wie erfgenaam is en wie juist niet. De erfgenamen hoeven geen familieleden te zijn van de overledene. Goede vrienden, een stichting of een goed doel kunnen ook erfgenaam zijn. Let op! ANBI's moeten op grond van hun statuten een erfenis beneficiaire aanvaarden. Dit brengt rechtbankkosten met zich mee!