Vrienden van de Book-Inn 
Dankzij uw gift is het mogelijk de christelijke boekwinkel in Zeewolde te behouden!

Geven aan de Book-Inn

De Book-Inn heeft u nodig om naast de omzet die we in de winkel draaien, een bedrag bij elkaar te brengen waar we onze kosten van kunnen betalen. Onze droom om een plek in Zeewolde aan te kunnen bieden waar men altijd terecht kan voor een kopje koffie of thee en een luisterend oor, kan hierdoor blijven bestaan. 

Wilt u meewerken aan de missie en doelstelling van de Book-Inn en ons helpen in Zeewolde een plek te behouden? Steun ons dan financieel.

Kijkt u voor meer informatie over onze doelstellingen op deze pagina. 

Sinds kort heeft de Book-Inn ANBI status. Wie aan een ANBI-instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. 

U kunt een gift overmaken o.v.v. Gift Book-Inn naar Regiobank: NL83RBRB0706312090

Het ANBI nummer/ RSIN nr datu nodig heeft bij uw belastingopgave is: 810854399

of u kunt gebruik maken van onderstaande mogelijkheden: