Dragende Zijn kruis - deel 8

Deze uitgave bevat 49 overdenkingen die een mogelijkheid bieden om tijdens de
zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij Christus' bitter
lijden en sterven. Christus droeg Zijn kruis, maar het was niet Zijn eigen
kruis. Het was ons kruis! Wij zijn het waard om de vloek, de eeuwige schande en
de eeuwige smaad te moeten dragen. En toch was het Zijn kruis. Want zó heeft
het Zijn eeuwige liefde behaagd. 'Wat van mij is, werd van Hem; wat van Hem is,
werd van mij!'
De overdenkingen zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen uit de nagelaten
werken van dr. H.F. Kohlbrugge.

9,95 €