kinderbijbel IN 365 VERTELLINGEN

Korte verhalen van ongeveer drie minuten. De tekst is kort en bondig, in de verleden tijd. Het woordgebruik doet denken aan de zeventiger jaren en is wat volwassen gericht (voorbeeld: aannemende).
De tekst blijft dicht bij de oorspronkelijke Bijbeltekst maar wordt meer als verhaal verteld. Soms voegt de auteur wat achtergrondinformatie toe. Gewelddadige verhalen worden, dicht bij de oorspronkelijke tekst blijvend, weergegeven.
Vaak wordt het verhaal afgerond met een eigen uitleg of interpretatie. Voorbeeld: bij het verhaal over een koopman die alles verkoopt om de mooiste parel van de wereld te kopen, schrijft de auteur:'De wondermooie parel is Jezus zelf. Je moet hem volgen; je moet doen wat Hij je leert. Door Hem wordt je een mens van Gods Koninkrijk.

Extra informatie

Een alfabetische lijst met persoonsnamen, met verwijzing naar het betreffende verhaal.

Visie auteur

De auteur beschrijft God als de Schepper van de wereld. Hij houdt zich altijd aan zijn beloften. In de verhalen uit het Oude Testament lees je dat Hij zich openbaart aan de mensen.
Jezus is zijn Zoon, die vergeving schenkt aan wie het Hem vraagt. Jezus is opgestaan uit de dood en geeft de mensen een nieuw leven.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

Deze kinderbijbel sluit goed aan bij de kennis- en belevingswereld van kinderen van acht t/m twaalf jaar. Dezeuitgave leent zich om zelf als dagboek te lezen, maar ook om iedere dag een verhaal uit voor te lezen. Naast de bekende verhalen worden ook veel onbekende verhalen weergegeven.

Vertelde verhalen

Oude testament: 237 verhalen
Nieuwe Testament: 128 verhalen

In het Oude Testament zijn een aantal kleine profeten(o.a. Amos, Micha t/m Zacharia) en de boeken Prediker en Hooglied overgeslagen.
In het Nieuwe Testament zijn het boek Romeinen en enkele brieven van Paulus niet opgenomen. Maar wel kent dit deel korte verhalen over Jakobus, Filemon, Hebreeën, Filippenzen en Timoteüs.
Door de uitgebreide keuze van verhalen geeft deze kinderbijbel een vrij volledig beeld van de Bijbel.De verhalen komen uit de Bijbelboeken Genesis tot en met Openbaringen.
De Bijbelgedeelten staan vermeld bij de verhalen.
Met inhoudsopgave.


25,99 €