Samen Amen

Over Samen amen

De Bijbel ontdekken met kleuters ' 'Machtig zijn de werken van de Heer, wie ze liefheeft, onderzoekt ze'. Psalm 111:2 Samen met je kleuter de Bijbel ontdekken, hoe leuk is dat Je kunt elke dag een bijbelverhaal lezen en daar korter of langer bij stilstaan door de gebedssuggesties en verwerkingsideeën te gebruiken. Of je staat wat langer stil bij een bijbelverhaal en gebruikt ook alle extra's en tussendoortjes. De figuurtjes in dit boek gaan bewegen als je de bladzijden doorflipt! Samen lezen, spelen,onderzoeken en praten met God - dat is Samen Amen

12,50 €